Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 30/03/2021, ώρα 10:00 π.μ.

Δημοσιεύθηκε 23/03/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 30/03/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα. Πρακτική Άσκηση.
 3. Μεταπτυχιακά θέματα.
 4. Ανανέωση υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 5. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 6. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Ι. - Π. Ξανθάκη (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 7. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Ι. Ρουμελιώτη (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 8. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Ι. Τσαλαμέγκα (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 9. Έγκριση αιτήσεων φοιτητών ΣΗΜΜΥ για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Student Mobility για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022.
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γ. Αλεξανδρίδη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι» (1,5 ώρες εβδομαδιαίως) ως διδάσκοντας ΠΔ 407/80 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2020-2021 (09/11/2020 έως 30/06/2021).
 11. Οικονομικά Θέματα.
 12. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση