Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 31/1/2017, ώρα 10:00 πμ.

Δημοσιεύθηκε 24/01/2017

Προς: Όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής ΗM&ΜΥ, Εκπρ. Ε.ΔΙ.Π. Δ. Πανόπουλος, Εκπρ. ΕΤΕΠ Γ. Κατσαρός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 31/01/2017 ώρα 10:00 π.μ. (Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας» του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος.
 3. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κεραίες-Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός» του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών.
 4. Μετάκληση του Καθηγητή κ. Αθανασίου Κανάτα από τη Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Σχολή ΗΜΜΥ (ορισμός Τριμελούς Επιτροπής) (αίτημα με αριθ. πρωτ. 5609/09-05-2016).
 5. Συνεργασία της Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ με το Πανεπιστήμιο Michigan State University, East Lansing, Michigan, ΗΠΑ για την συμμετοχή φοιτητών σε κοινό διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (dual PhD degree program) (https://msu.edu, εισήγηση Καθ. Π. Κωττής).
 6. υνεργασία της Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ με το Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, Νότια Αφρική (http://www.cput.ac.za/ εισήγηση Καθ. Φρ. Τοπαλής).
 7. Συνεργασία της Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ με το Danube University Krems, Krems, Αυστρία (http://www.donau-uni.ac.at, εισήγηση Αν. Καθ. Γ. Καμπουράκης).
 8. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ιωάννας Μακαρούνη (άρθρο 27, παρ. 7, Ν.4386/11-05-2016).
 9. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Δημητρίου Πανόπουλου (άρθρο 27, παρ. 7, Ν.4386/11-05-2016).
 10. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Βασιλικής Κονταργύρη (άρθρο 27, παρ. 7, Ν.4386/11-05-2016).
 11. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικολέτας Ηλία (άρθρο 27, παρ. 7, Ν.4386/11-05-2016).
 12. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γρηγορίου Κυριακόπουλου (άρθρο 27, παρ. 7, Ν.4386/11-05-2016).
 13. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Αικατερίνη Πολυκράτη (άρθρο 27, παρ. 7, Ν.4386/11-05-2016).
 14. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Πέτρου Ποτίκα (άρθρο 27, παρ. 7, Ν.4386/11-05-2016).
 15. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γεωργίου Σιόλα (άρθρο 27, παρ. 7, Ν.4386/11-05-2016).
 16. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Θεοδώρας Σούλιου (άρθρο 27, παρ. 7, Ν.4386/11-05-2016).
 17. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ελένης Αλεξανδράτου (άρθρο 27, παρ. 7, Ν.4386/11-05-2016).
 18. Προπτυχιακά Θέματα.
 19. Μεταπτυχιακά Θέματα.
 20. Οικονομικά Θέματα.
 21. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας, Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση ΓΣ 31/01/17 (PDF)