Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 27/04/2021, ώρα 10:00 π.μ.

Δημοσιεύθηκε 20/04/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 27/04/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα. Πρακτική Άσκηση.
 3. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 4. Ορισμός βασικών προπτυχιακών μαθημάτων και εξεταστών καθηγητών για διαγωνισμό χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
 5. Μεταπτυχιακά θέματα.
 6. Αποδοχή νέου ΥΔ για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 7. Ανανεώσεις υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 8. Αποτελέσματα Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 9. Επιλογή διδάσκοντα βάσει του ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δίκτυα Επικοινωνιών» του 4ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021.
 10. Επιλογή διδάσκοντα βάσει του ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α» του 4ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021.
 11. Επιλογή διδάσκοντα βάσει του ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Διατάξεις Ημιαγωγών» του 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021.
 12. Επιλογή διδάσκοντα βάσει του ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρική Οικονομία» του 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021.
 13. Επιλογή διδάσκοντα βάσει του ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος» του 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021.
 14. Επιλογή διδάσκοντα βάσει του ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάλυση ΣΗΕ (Ασύμμετρες και Μεταβατικές Καταστάσεις)» του 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021.
 15. Επιλογή διδάσκοντα βάσει του ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων» του 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021.
 16. Αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές του μέλους ΕΔΙΠ κ. Μάρκου Καραμπάτση προκειμένου να συνεργαστεί με την εταιρεία IDEA75 στο Μπάρι της Ιταλίας για 6 μήνες από 1/6/2021 έως 30/11/2021 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)-H2020-MSCA-RISE-2020».
 17. Αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χριστόδουλο Φραγκουδάκη προκειμένου να συνεργαστεί με την εταιρεία IDEA75 στο Μπάρι της Ιταλίας για 6 μήνες από 1/6/2021 έως 30/11/2021 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)-H2020-MSCA-RISE-2020».
 18. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Τζούβελη για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με τίτλο «O.L.A. OPEN LEARNING FOR ALL – enhancing digital Open Educational Resources for developing (digital) competences, for inclusion, against stereotypes» διάρκειας 2 ετών από 01/03/2021 έως 28/02/2023 με σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
 19. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ροβολή για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ για το διάστημα από 5/3/2021 έως 2/7/2021.
 20. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Πετροπούλου Ουρανίας για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με (κωδικό ΟΠΣ 5070524 του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με αντικείμενο στο πακέτο εργασίας ΠΕ8: Βιωσιμότητα Υποέργου για το διάστημα 01/05/2021 έως 31/07/2021.
 21. Οικονομικά Θέματα.
 22. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση