Υποτροφίες της Κροατικής κυβέρνησης για Έλληνες πολίτες για το ακαδ. έτος 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 28/04/2021

Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας μέσω του Agency for Mobility and EU Programmes χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο διμερών προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους λήγει πριν την 14η Μαΐου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.