Προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2022

Δημοσιεύθηκε 14/05/2021

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι η Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) για το 2022 πρόκειται να χορηγήσει τρία (3) προγράμματα υποτροφιών, «Research Students», «Undergraduate Students» και «Specialized Training Colleges Students», σε Έλληνες υπηκόους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ιαπωνία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 25 Μαΐου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.