Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακ. έτους 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 15/05/2021

Στη συνημμένη ανακοίνωση θα βρείτε τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακ. έτους 2020-2021