Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 25/05/2021, ώρα 10:00 π.μ.

Δημοσιεύθηκε 18/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 25/05/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα. Πρακτική Άσκηση.
 3. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 4. Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου – οργανωτικά θέματα.
 5. Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 για τους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (Ν. 4452/2017, άρθρο 31, Παρ. 1).
 6. Επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Σχολής ΗΜΜΥ για το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
 7. Μεταπτυχιακά θέματα.
 8. Ανανεώσεις υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 9. Αποτελέσματα Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Π. Ζάννη για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ με κωδικό 620/80700 και τίτλο «Μελέτες διαχείρισης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εταιριών» διάρκειας από 01/12/2009 έως 31/12/2021.
 11. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Αικ. Πολυκράτη για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ «Ηλεκτρικές δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων» με κωδικό 62387700 για το διάστημα 01/06/2021 έως 27/05/2024.
 12. Οικονομικά Θέματα.
 13. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση