Διαδικασία Ολοκλήρωσης Διπλωματικών Εργασιών & Ανακήρυξης Διπλωματούχων Περιόδου Ιουνίου 2021

Δημοσιεύθηκε 26/05/2021

Για την ολοκλήρωση Διπλωματικών Εργασιών και Ανακήρυξης Διπλωματούχων, περιόδου Ιουνίου 2021, παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι της Σχολής να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Α. Αποστολή των παρακάτω δικαιολογητικών στη Γραμματεία έως τις 15/07/2021 μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο mail secreta@ece.ntua.gr με θέμα: «Αίτηση Νέου Διπλωματούχου»

• Συμπληρωμένη Αίτηση νέου διπλωματούχου
• Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης (Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr.).
• Υπεύθυνη Δήλωση νέου διπλωματούχου
• Βαθμολογία εξέτασης διπλωματικής εργασίας

Β. Μετά την ολοκλήρωση εξέτασης της Διπλωματικής Εργασίας θα πρέπει να αποσταλούν, μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο mail secreta@ece.ntua.gr, οι παρακάτω βεβαιώσεις:

• XΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ της Διπλωματικής Εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΜΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dspacentualib@mail.ntua.gr
• ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ στη Βιβλιοθήκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: libloan@central.ntua.gr
• ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ της διπλωματικής Εργασίας στο σύστημα “ΑΡΤΕΜΙΣ” http://artemis.cslab.ntua.gr/
• ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ στη Βιβλιοθήκη της Σχολής ΗΜΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: library@lib.ece.ntua.gr

Τα Αντίγραφα Διπλώματος, όπως έχουν ζητηθεί, θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αποφοίτων.

Για την παραλαβή των πρωτοτύπων από τη Γραμματεία της Σχολής θα χρειαστεί να προγραμματιστεί ραντεβού.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα ακυρωθεί από τη Γραμματεία μετά την έκδοση των διπλωμάτων όλης της περιόδου.