Επίδοση των «Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν» έτους 2020

Δημοσιεύθηκε 27/05/2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 19.05.2021) αποφάσισε να χορηγηθούν τα «Βραβεία Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν» έτους 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.