Προκήρυξη της «Παπασταυριδείου Υποτροφίας» έτους 2020 βάσει της προϋπόθεσης Β.3.

Δημοσιεύθηκε 03/06/2021

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επαναπροκηρύσσει την "Παπασταυρίδειο Υποτροφία" έτους 2020 με βάση την Β.3. προϋπόθεση επιλογής δικαιούχου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 21.07.2021.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.