Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 15/06/2021, ώρα 10:00 π.μ.

Δημοσιεύθηκε 08/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 15/06/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 4. Κατατακτήριες εξετάσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ, Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος και Διαβιβάσεων και άλλων Υπουργείων ακαδ. έτους 2021-2022.
 5. Έγκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2021-2022.
 6. Μεταπτυχιακά θέματα.
 7. Τροποποίηση στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ «Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 8. Επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Σχολής ΗΜΜΥ για το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
 9. Αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χ. Παπαγιάννη για προσωπικούς λόγους για το διάστημα 17/07/2021 έως 13/11/2021.
 10. Οικονομικά Θέματα.
 11. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση