Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 15/06/2021, ώρα 10:00 π.μ. (Ορθή Επανάληψη)

Δημοσιεύθηκε 09/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 15/06/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 4. Κατατακτήριες εξετάσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ, Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος και Διαβιβάσεων και άλλων Υπουργείων ακαδ. έτους 2021-2022.
 5. Έγκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2021-2022.
 6. Μεταπτυχιακά θέματα.
 7. Τροποποίηση στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ «Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 8. Τροποποίηση του ΦΕΚ Επανίδρυσης του ΔΔΠΜΣ με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA)» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 3601/24-8-2018).
 9. Επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Σχολής ΗΜΜΥ για το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
 10. Αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χ. Παπαγιάννη για προσωπικούς λόγους για το διάστημα 17/07/2021 έως 13/11/2021.
 11. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικόλαου Κιμουλάκη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ (Εργαστήριο)» στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021.
 12. Οικονομικά Θέματα.
 13. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση