Εξέταση στα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α

Δημοσιεύθηκε 09/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α-Δ, Ε-Λ ΚΑΙ Ρ-Ω (Διδάσκοντες: Ι. Ρουμελιώτης, Γ. Φικιώρης και Κ. Χιτζανίδης)

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εξετάσεων της Σχολής, η εξέταση στα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α για τα τμήματα Α-Δ, Ε-Λ και Ρ-Ω θα γίνει στις 5-7-2021, θα είναι γραπτή, με φυσική παρουσία των φοιτητών και θα έχει διάρκεια 1.30 ώρες. Η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι από 0-10.

Ανακοίνωση για τις χωρητικότητες των αιθουσών και τον τρόπο προσέλευσης των εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα θα υπάρξει όταν θα πλησιάζει η ημέρα της εξέτασης.

Για τους φοιτητές που δήλωσαν υπεύθυνα στη Σχολή αδυναμία προσέλευσης στις εξετάσεις με φυσική παρουσία, θα υπάρξει εξ αποστάσεως εξέταση. Η βαθμολογία στην εξ αποστάσεως εξέταση θα είναι PASS/FAIL.