Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 29/06/2021, ώρα 10:00 π.μ.

Δημοσιεύθηκε 23/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 29/06/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων – Εγκρίσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων και Σημειώσεων Προπτυχιακών Σπουδών για το ακ. έτος 2021-2022. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων σε Ομότιμους Καθηγητές της Σχολής.
 4. Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών (Διδακτορικών) Σπουδών – Αναθέσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων ακαδ. έτους 2021-2022.
 5. Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών – Αναθέσεις των μαθημάτων ΔΠΜΣ της Σχολής.
 6. Αναθέσεις μαθημάτων στα ΔΠΜΣ που συμμετέχει η Σχολή.
 7. Μεταπτυχιακά θέματα.
 8. Προκήρυξη ΥΔ ακαδ. έτους 2021-2022.
 9. Έγκριση επικουρικού έργου χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 – Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος.
 10. Αίτημα του κ. Μάριου Δικαιάκου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου, να φιλοξενηθεί ως επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή ΗΜΜΥ κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022.
 11. Αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών του μέλους ΕΤΕΠ κ. Στ. Κολάκη για οικογενειακούς λόγους για το διάστημα 02/09/2021 έως 01/09/2022.
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Κωνσταντίνας Σακκά στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ για το έτος 2019» του ΕΠΙΣΕΥ από 01/04/2021 έως 31/03/2022.
 13. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Θ. Σούλιου για συμμετοχή στο έργο «Κάλλιπος» για το διάστημα 01/07/2021 έως 31/12/2022.
 14. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ποτίκα για συμμετοχή στο έργο «Κάλλιπος» για το διάστημα 01/07/2021 έως 31/12/2022.
 15. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γεώργιου Σιόλα για συμμετοχή στην μελετητική ομάδα του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τρεις (3) μήνες με έναρξη της μελέτης από 16/06/2021.
 16. Οικονομικά Θέματα.
 17. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση