Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επικουρικού έργου κατά την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 και κατά το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 29/06/2021

Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, που ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο κατά την επαναληπτική εξεταστική μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του Σεπτεμβρίου 2021 και κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από τη Τρίτη 29/06/2021 έως και την Παρασκευή 02/07/2021 στη Γραμματεία του αντίστοιχου τομέα. Η αμοιβή των υποψηφίων διδακτόρων θα αφορά στην επικουρία των μαθημάτων που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο του κάθε τομέα.

Για την υποβολή των αιτήσεων και πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθυνθείτε:

Γραμματεία Τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών: Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος, τηλ. 210 7723850, κα Σηφάκη Φωτεινή

e-mail: fsifaki@central.ntua.gr

Γραμματεία Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών

Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Iσόγειο, Γραφείο 0.1.2, τηλ. 210 772 2292, κα Ψαρρή Χαρά

e-mail: hpsari@central.ntua.gr

Γραμματεία Τομέα Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής,

Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος, τηλ. 210 772 1777, κα Διονυσοπούλου Ελένη

e-mail: elendion@mail.ntua.gr

Γραμματεία Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Υπολογιστών

Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος, τηλ. 210 772 4023, κα Ελίζα Αγγελίδη

e-mail: eliza@cslab.ece.ntua.gr

Γραμματεία Τομέα Επικοινωνιών, Πληροφορικής και Συστημάτων Πληροφορικής

Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος, τηλ. 210 772 2549, κα Δημητρακάκη Μαρία

e-mail: arian@telecom.ntua.gr

Γραμματεία Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος

Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος, Γραφείο 2.2.23,τηλ. 210 772 2350, κα Βγενοπούλου Γωγώ, e-mail: giorgiav@central.ntua.gr

Γραμματεία Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων, ισόγειο 0.2.5, τηλ. 210 772 3738, κα Μαυροδοπούλου Λένα

e-mail:lena@fsu.gr

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ**:**

Προϋπόθεση για την επιλογή των φοιτητών για παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στους Τομείς της Σχολής ΗΜΜΥ κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022είναι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αναλυτικές βαθμολογίες, τα βιογραφικά τους και τους τίτλους σπουδών τους προκειμένου να γίνει η επιλογή τους.

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζεται μέχρι έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης για όλα τα μαθήματα της Σχολής δεν θα ξεπερνά τις 6.812,5 ώρες κατά το χειμερινό εξάμηνο του οικονομικού έτους 2021.

Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον των εργοδοτικών εισφορών. (ΦΕΚ 3820/τ.Β’/15-10-2019)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**:**

  • Έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται)
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αναλυτικές Βαθμολογίες
  • Τίτλοι σπουδών όπως Μεταπτυχιακό πτυχίο, ξένες γλώσσες κ.α.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Καθηγητής ΕΜΠ

Πρόσκληση