Για την επί πτυχίω εξέταση των Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ Β Τμήματος Α-Ι

Δημοσιεύθηκε 29/06/2021

Προς τους φοιτητές που έχουν γραφτεί για την επί πτυχίω εξέταση των Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ Β Τμήματος Α-Ι και δεν δύνανται να προσέλθουν στην δια ζώσης αναπρογραμματισθείσα εξέταση της 5/7/2021:

Η εξέταση των Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ Β Τμήματος Α-Ι (Καθ. Κ. Χιτζανίδης) επαναπρογραμματίστηκε ως δια ζώσης εξέταση στα αμφιθέατρα της Σχολής στις 5/7/2021. Για τους φοιτητές του τμήματος Α-Ι που δε δύνανται να εξεταστούν δια ζώσης στις 5/7/2021, θα εξεταστούν την Παρασκευή 9/7/2021 (10:00-13:00) από τον Καθ. Η. Ν. Γλύτση μέσω της πλατφόρμας Microsoft/Teams και της ομάδας των ΠΕΔΙΩΝ Β του κ. Γλύτση (γράφει τμήμα Ν-Ω αλλά θα επιτρέπεται να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον κωδικό της ομάδας: tmj8ely).

Οι οδηγίες της εξέτασης είναι ίδιες με αυτές που υπάρχουν ήδη στην ιστοσελίδα του μαθήματος για τους επί-πτυχίω φοιτητές του τμήματος Ν-Ω (κάτωθι link)

http://users.ntua.gr/eglytsis/EM_B/Final_Grade_Procedure_Details_EMB_Epi_Ptyxio_2021.pdf

Απλώς η ημερομηνία εξέτασης θα είναι η 9/7/2021 (Παρασκευή, 10:00-13:00) και όχι η αναγραφόμενη στις οδηγίες.

Για οποιαδήποτε ερωτήσεις επικοινωνήστε με τον Καθ. Ν. Γλύτση (eglytsis@central.ntua.gr – τηλ. 210-772-2479).