Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη

Δημοσιεύθηκε 19/07/2021

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύσσεται η χορήγηση με επιλογή πέντε (5) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.