Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021 (Ορθή Επανάληψη v20210823)

Δημοσιεύθηκε 23/08/2021

Δείτε το πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021 (με κόκκινο οι αλλαγές, με ενσωματωμένη την ενημέρωση για τα ΗΜ Πεδία Α (Ρ-Ω) και ΗΜ Πεδία Β (Α-Ι) (τμήματα κ. Χιτζανίδη))

Πρόγραμμα