Χορήγηση του «ΘΩΜΑΪΔΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ» ακαδ. έτους 2019-2020

Δημοσιεύθηκε 01/09/2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (συνεδρίαση 22.07.2021) αποφάσισε να χορηγηθεί το «ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ» ακαδ. έτους 2019-2020 στους παρακάτω φοιτητές/φοιτήτριες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία απ’ όλα τα εξάμηνα της Σχολής τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην συνημμένη ανακοίνωση.