Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Πέμπτη 9/9/2021, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 03/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Πέμπτη 09/09/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος (εξέλιξη κ. Α. Αντωνόπουλου).
 3. Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή βαθμίδας Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος (εξέλιξη κ. Π. Γεωργιλάκη).
 4. Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή βαθμίδας Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (εξέλιξη κ. Δ. Φωτάκη).
 5. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μίκρο και Νάνο Υλικά και Διατάξεις ηλεκτρονικής ή οπτοηλεκτρονικής τεχνολογίας» του Τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών.
 6. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός σε Τεχνολογίες Πλάσματος» του Τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών.
 7. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματος Έλεγχος και Δικτυακά Δυναμικά Συστήματα» του Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής.
 8. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματος Έλεγχος και Δικτυακά Δυναμικά Συστήματα» του Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής.
 9. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Υλικού Ψηφιακών Συστημάτων» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 10. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες προγραμματισμού, τεχνολογία λογισμικού και θεωρητική πληροφορική» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 11. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι και Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνίας» του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής.
 12. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Δυναμικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος.
 13. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένες εφαρμογές και τεχνικές Υψηλών Τάσεων σε δίκτυα εναλλασσομένου και συνεχούς ρεύματος» του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος.
 14. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Έλεγχος Συστημάτων Διανομής και Μετατροπής Ηλεκτρικής Ενέργειας» του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος.
 15. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αποφάσεων Διαχείρισης Ενέργειας για Βιώσιμο Ενεργειακό Σχεδιασμό» του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων.
 16. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ Κατηγορίας στη Δ Εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή (5) θητεία, του Τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνικές Πρόσβασης σε Οπτικά Δίκτυα και Εφαρμογές".

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση