Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Δημοσιεύθηκε 05/10/2021

Ανακοινώνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στα παρακάτω μαθήματα:

• Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (7ου εξαμήνου)

• Νευροασαφής Έλεγχος και Εφαρμογές (9ου εξαμήνου)

• Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (5ου εξαμήνου)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 19-10-2021.

Συνημμένα Αρχεία:

Αίτηση Υποψηφιότητας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Σχολής, στα τηλέφωνα 210-7723996 και 210-7723997.