Εγγραφές εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων) για το ακαδ. έτος 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 18/10/2021

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αρχικά ηλεκτρονικά στο registrations@ece.ntua.gr από 18 Οκτωβρίου 2021 έως και 22 Οκτωβρίου 2021 και κατόπιν ταχυδρομικά με συστημένο φάκελο στη Γραμματεία της Σχολής.(Διεύθυνση: Γραμματεία ΣΗΜΜΥ, Νέα Κτίρια Ηλεκτρολόγων, Γραφείο Γ.1.1, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Τ.Κ. 15780).

Επιπρόσθετα θα πρέπει να αποστείλουν:

  • Εγγραφή Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 (εδώ)
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Σημειώσεις:

  • Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, (υπεύθυνες δηλώσεις) όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr
  • Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, σε ηλεκτρονικό format jpg ή tiff, 300x400 pixels (αντιστοιχεί σε διαστάσεις περίπου 4cm x 5cm με 200dpi), μέχρι 1ΜΒ.
  • Η Υπεύθυνη Δήλωση να αναγράφει

α) Επιθυμώ την εγγραφή μου στο Τμήμα

β) Δεν είμαι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή

γ) Είμαι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και συγκεκριμένα στο Τμήμα,

από το οποίο Θα ζητήσω τη διαγραφή μου, την οποία θα προσκομίσω στο νέο Τμήμα επιτυχίας μου, προκειμένου να

ολοκληρωθεί η εγγραφή μου

Οι υποψήφιοι δεν θα ζητήσουν διαγραφή από το Ίδρυμα προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης της εγγραφής τους με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.