Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 02/11/2021, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 28/10/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 02/11/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Επικύρωση πινάκων εισαγομένων στη Σχολή με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 4. Επικύρωση των αιτήσεων μεταφορά θέσης φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 5. Μεταπτυχιακά θέματα.
 6. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρολογικό Σχέδιο».
 7. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Νευροασαφής Έλεγχος και Εφαρμογές».
 8. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στα ΣΗΕ».
 9. Πρόταση για ομοτιμοποίηση του συνταξιοδοτηθέντος Καθηγητή κ. Ν. Χατζηαργυρίου.
 10. Πρόταση για ομοτιμοποίηση του συνταξιοδοτηθέντος Καθηγητή κ. Π. Κάπρου.
 11. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του μέλους ΕΤΕΠ κ. Κ. Κονιδάρη.
 12. Αίτηση για μετακίνηση του μέλους ΕΤΕΠ κ. Γ. Παντερή στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων της Σχολής ΗΜΜΥ.
 13. Αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γ. Κυριακόπουλου διάρκειας έξι (6) μηνών, από 01/10/2021 έως 31/03/2022, προκειμένου να ολοκληρώσει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 147/2009.
 14. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Βουδούκη για τη διδασκαλία τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Πολυμέσα» στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 15. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ροβολή για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ «Ανάπτυξη, Μοντέλα, Μελέτες και Δοκιμές Μετατροπέων Ενεργού Αντιστάθμισης Ισχύος» με κωδικό 63115000 για το διάστημα 01/09/2021 έως 31/12/2022.
 16. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Χ. Καρελιόπουλου για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις ΣΗΜΜΥ» με κωδικό 65/222 για το διάστημα 01/11/2021 έως 31/12/2021.
 17. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Στ. Νατζαρίδη για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις ΣΗΜΜΥ» με κωδικό 65/222 για το διάστημα 01/11/2021 έως 31/12/2021.
 18. Οικονομικά Θέματα.
 19. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση