ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, 1η Βιβλιοπαρουσίαση


Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής, και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, Καθηγητής Νικόλαος Μήτρου, σας προσκαλούν στην Παρουσίαση των πρώτων βιβλίων του Έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα - ΚΑΛΛΙΠΟΣ+» (https://www.kallipos.gr/ https://repository.kallipos.gr/).

Τα βιβλία θα παρουσιάσουν οι ίδιοι οι Συγγραφείς, μετά από σύντομο πρόλογο από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Συντονισμού & Αξιολόγησης (ΕΕΣΑ), τα οποία θα προεδρεύουν στις αντίστοιχες Θεματικές Συνεδρίες της Εκδήλωσης. Η Εκδήλωση θα διεξαχθεί υβριδικά: με φυσική παρουσία, καθώς και με δυνατότητα παρακολούθησης/συμμετοχής από απόσταση (διαδικτυακά).

Περισσότερα για το Πρόγραμμα και την εγγραφή σας στην εκδήλωση εδώ