Ελισσάβετ Αγγελίδη

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


  •   eliza@cslab.ece.ntua.gr
  •   210-7724023
  •   Γραφείο 21.34Β, 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων