Αικατερίνη Κριθινάκη

 


  •   katerkri@mail.ntua.gr
  •   210 7722849
  •   Γραφείο Γ.2.4, 2ος Όροφος, Κτ. Ηλεκτρολόγων