Μαρία Δημητρακάκη

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


  •   arian@telecom.ntua.gr
  •   210-7722549
  •   Γραφείο Β.2.13, 2ος Όροφος, Κτ. Ηλεκτρολόγων