Γαρυφαλλιά Μανιά

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


  •   gmania@mail.ntua.gr
  •   +30 (210) 7721482
  •   Γραφείο Β.1.1, 1ος Όροφος, Κτ. Ηλεκτρολόγων

Αρμοδιότητες

Συμμετέχω στην διεκπεραίωση του Εργαστηριακού μαθήματος "Εργαστηριακή Ηλεκτρονική" με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παπανάνο. Επιμελούμαι τις παρουσιάσεις-σημειώσεις, τα θέματα των εξετάσεων αλλά και την καταχώρηση των τελικών βαθμολογιών για τα προπτυχιακά μαθήματα "Ηλεκτρονική Ι", "Ηλεκτρονική ΙΙ", "Ηλεκτρονική ΙΙΙ", "Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων" και τα μεταπτυχιακά μαθήματα "Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων με Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές", "Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων" και "Προχωρημένα Θέματα Ηλεκτρονικής". Ρυθμίζω συνολικά όλα τα αιτήματα των καθηγητών και των φοιτητών που αφορούν τα παραπάνω μαθήματα και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής.