Ελένη Αυλωνίτου

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


  •   eavlon@power.ece.ntua.gr
  •   +30 (210) 7723699
  •   Γραφείο 1.2.15Α, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Αρμοδιότητες

Συμβολή στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργεαις και διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων