Παναγιώτης Ζάννης

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


  •   pzannis@central.ntua.gr
  •   +30 (210) 7723767
  •   Γραφείο 1.2.20, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Αρμοδιότητες

Τεχνική υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, διπλωματικών και διδακτορικών εργασιών, συντήρηση - επισκευή οργάνων.