Χρύσα Σιγάλα

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


  •   chrisi@central.ntua.gr
  •   +30 210 772 2140
  •   +30 210 772 3504
  •   Γραφείο 1.2.16, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Διπλωματούχος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Θεατρολογία.

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1978. Έλαβε το Πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), με ειδίκευση στην ψυχολογία, το έτος 2003 και τον μεταπτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Θέατρο: Θεωρία και Πράξη, Ιστορία και Παρόν» το 2008. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα καθώς επίσης και, μερικώς, την ιταλική. Χειρίζεται καλά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παρακολούθησε σεμινάρια ISO και εκπαιδεύτηκε στη σύνταξη πιστοποιητικών μετρήσεων κρισίμων χώρων Νοσοκομείων, στην οργάνωση του Εργαστηρίου και τη διαχείριση προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Αξιοποίησης Κονδυλίων του Ε.Μ.Π. και στις διορθωτικές διαδικασίες άρθρων και εργασιών.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Παρέδιδε ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου (από το 1998 έως το 2002). Κατόπιν απασχολήθηκε ως γραμματέας στην Τεχνική Υπηρεσία του Ε.Μ.Π Ύστερα από ένα χρόνο (2003) αποσπάσθηκε στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος, όπου εργάζεται ως γραμματέας (Διεκπεραίωση εργασιών γραμματειακής – διοικητικής υποστήριξης του Εργαστηρίου, όπως οικονομική – λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών έργων, επικοινωνία με χρήστες, των υπηρεσιών του Εργαστηρίου, καταγραφή και καταλογοποίηση της δραστηριότητας δοκιμών, μετρήσεων, διακριβώσεων, κ.λπ., που εκτελεί το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων για λογαριασμό τρίτων, επεξεργασία / αξιολόγηση της ως άνω καταγραφής και εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων, προς εξασφάλιση και αναβάθμιση της ομαλής λειτουργίας του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων και προώθηση των σκοπών του Εργαστηρίου) έως σήμερα ενώ παράλληλα διδάσκει θέατρο σε ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες.

Συγγραφική Δραστηριότητα: Έχει μεταφράσει το έργο «Νυχτερινό Σχολείο» του Ηarold Pinter. Έχει συγγράψει σκηνοθετικά τετράδια για τα έργα «Η παρεξήγηση» του Αlber Kami και «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας» του William Shakespeare, μελέτη για την πολιτική στάση του Χορού σε ολόκληρο το έργο του Αισχύλου, μελέτη για την εξέλιξη του Σατυρικού Δράματος καθώς και διπλωματική εργασία με τίτλο «Ο Αριστοφάνης ως πρόδρομος της Φανταστικής Λογοτεχνίας».

Λοιπές δραστηριότητες: Συνεχής παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων που αφορούν στο χειρισμό προγραμμάτων Η/Υ και διοικητικής διαχείρισης και οργάνωσης Εργαστηρίων.