Ειρήνη Γασπαράκη

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


  •   egasp@power.ece.ntua
  •   210-7723836
  •   Γραφείο 1.2.15Α, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων