Ελένη Μαυροδοπούλου

Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων


  •   lmavro@central.ntua.gr
  •   210 7723738
  •   Γραφείο 0.2.5, Ισόγειο, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων