Αλεξάνδρα Τσανάκα

 


Σύντομο Βιογραφικό


  • Πτυχίο, Διοίκησης και Οικονομίας, TEI, Ελλάδα, 1989

Αρμοδιότητες

Υποστήριξη εύρυθμης λειτουργίας της βιβλιοθήκης