Πρόδρομος Μακρής

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής