Κώστας Χριστοδουλόπουλος

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής