Ιωάννης Μαμουνάκης

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής