Κώστας Στεργιώτης

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής