Κώστας Κοντοδήμας

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής