Ιπποκράτης Σαρτζετάκης

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής