Μαργαρίτα Βιτοροπούλου

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής