Αθανάσιος Βασιλάκης

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Βασιλάκης Αθανάσιος έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ο τίτλος της διπλωματικής του εργασίας είναι "Μελέτη της συμπεριφοράς των Εικονικών Σύγχρονων Μηχανών στη Στήριξη της Συχνότητας". Εργάζεται ως ερευνητής στο εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2012, παράλληλα παρακολουθεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Αυτοματισμού».

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τα DC μικρο-δίκτυα τις εικονικές σύγχρονες μηχανές, των έλεγχο ηλεκτρονικών ισχύος και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων