Αθηνά Θάνου

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής