Γιάννος Κρύφτης

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής