Ιάσονας Κουβελιώτης-Λυσικάτος

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Ιάσονας Κουβελιώτης - Λυσίκατος έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2013. Από τότε εργάζεται ως ερευνητής στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του ΕΜΠ στην περιοχή της Διεσπαρμένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DREAM.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: εφαρμογές κατανεμημένων τεχνικών βελτιστοποίησης στα έξυπνα δίκτυα, πολυπρακτορικά συστημάτα και ζητήματα ποιότητας ισχύος.