Δημήτριος Πανταζάτος

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής