Δέσποινα Κουκουλά

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Η Δέσποινα Κουκουλά έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2008 και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2010. Από το 2011 εργάζεται στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του ΕΜΠ στην περιοχή της Διεσπαρμένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα εξής: smart meters, κατανεμημένοι αλγόριθμοι για διαχείριση ζήτησης / εξισορρόπηση διεσπαρμένης παραγωγής, εξέλιξη των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε smart grids.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων