Κυριακή Μαυρογένου

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Η Μαυρογένου Κυριακή έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2015. Ο τίτλος της διπλωματικής της εργασίας είναι "Εφαρμογή πιθανοτικών εργαλείων στην εποπτεία και πρόβλεψη γραμμής ΜΤ με μεγάλη διείσδυση διεσπαρμένης παραγωγής".

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους τομείς: δίκτυα διανομής, διείσδυση των ΑΠΕ, διασπαρμένη παραγωγή ,έξυπνοι μετρητές και επίδραση τηλεπικοινωνιακών δικτύων στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.