Γεώργιος Μεσσήνης

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Γιώργης Μεσσήνης έλαβε το δίπλωμά του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2011. Από τότε εργάζεται ως ερευνητής και υποψήφιος διδάκτορας στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του ΕΜΠ στην περιοχή των Ευφυών Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά προγράμματα καθώς και στα ευρωπαϊκά προγράμματα DERri, SmartKye, BEAMS, IGreenGrid και SmarterEMC2.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα εξής: έξυπνα δίκτυα, έξυπνοι μετρητές, τεχνικές μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων, μικροδίκτυα και διαχείριση δικτύων διανομής.