Αλέξανδρος Ρήγας

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Αλέξανδρος Ρήγας έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)το 2011. Εργάζεται ως ερευνητής στη θεματική περιοχή των ευφυών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας απο το 2012. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους τομείς: ενσωμάτωση και έλεγχος μέσων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μικροδίκτυα, μοντελοποίηση ενεργειακών συσσωρευτών και τεχνικές βελτιστοποίησης της λειτουργίας των μικροδικτύων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων